Immagine & Poesia

“Manifesto” of IMMAGINE & POESIA (Irish, Welsh, Danish, Georgian)

https://immaginepoesia.jimdofree.com/

Irish

Alfa Teatro – Torino
9 Samhain, 2007
ÍOMHÁ & FILÍOCHTA
EALAÍON – Gluaiseacht LITEARTHA
AN Manifesto

1. CULTÚR-trí FILÍOCHTA agus Airt Ní mór-a bia iad chun spiorad na glúine nua
2. Filíocht agus mar thoradh ar ealaín fíoracha a chuimhneacháin de TRAS toirchiú
3. Is féidir le gach modh cur in iúl daoine eile a spreagadh: Is é an aidhm atá againn a COMHTHÁTHÚ
4. Ón comhtháthú FILÍOCHTA agus Airt fíoracha, spreagtar reciprocally, ar féidir NUA saibhir agus COMHLÁNAIGH FOIRM NA Airt dtionscnaíonn
5. Is é an ghluaiseacht oscailte d’ealaíontóirí agus do scríbhneoirí ag teacht ó limistéir gheografacha éagsúla agus cúlraí cultúrtha
6. Is féidir leis an IDIR-ACTION de na healaíontóirí agus na scríbhneoirí feabhas a chur ar an tuiscint agus an meas ar na cinn eile
7. Táimid i bhfabhar de chomhoibriú ar féidir a bhíonn ar siúl trí TRAIDISIÚNTA NA MEÁIN nó tríd an IDIRLÍN
8. Beidh sna Nuatheicneolaíochtaí a b’fhearr le smaointe cruthaitheacha a mhalartú
9. Ba mhaith linn a chomhrac apathy, banality, superficiality agus chun tacú le gníomhaíocht, samhlaíocht, úrnuacht agus taighde
10. Ghluaiseacht an ÍOMHÁ & FILÍOCHTA oscailte le forbairtí breise agus naisc le disciplíní eile agus foirmeacha ealaíne.
Cairt Baill:
AERONWY Thomas, file agus scríbhneoir
GIANPIERO ACTIS, péintéir – Silvana GATTI, péintéir
SANDRINA PIRAS, file – LIDIA CHIARELLI, comhordaitheoir
Criticeoirí ealaíne: GORGY MARY, Oileán Fada, Nua Eabhrac; Papa Enzo
Grianghrafadóirí: Cesare DELLAFIORE
léiritheoirí Feidhmiúcháin: LIDIA CHIARELLI

______________________________________________

Welsh

Alfa Teatro – Torino
Tachwedd 9, 2007
DELWEDDAU a BARDDONIAETH
CELFYDDYDOL – LLENYDDOL SYMUD
Y MANIFFESTO

1. DIWYLLIANT-drwy BARDDONIAETH a CELF fod yn rhaid iddo-bwyd ar gyfer y ysbryd y cenedlaethau newydd
2. CROSS Barddoniaeth ac arwain celf ffigurol i eiliadau o ffrwythloni
3. Gall pob ffurf o fynegiant yn ysbrydoli pobl eraill: ein nod yw eu INTEGREIDDIO
4. O integreiddio BARDDONIAETH a CELF ffigurol, annog reciprocally, a gall NEWYDD cyfoethog a CWBLHEWCH FFURFLEN CELF tarddu
5. Mae’r mudiad yn agored i artistiaid ac awduron yn dod o ardaloedd daearyddol gwahanol a chefndiroedd diwylliannol
6. Gall y RHWNG-GWEITHREDU o’r artistiaid ac awduron gwella dealltwriaeth a pharch y eraill
7. Rydym yn o blaid cydweithredu a all gymryd lle drwy gyfrwng TRADDODIADOL MEDIA neu drwy RHYNGRWYD
8. bydd technolegau newydd fod yn well ganddynt yn y gyfnewid syniadau creadigol
9. Rydym yn awyddus i frwydro yn erbyn difaterwch, banality, arwynebolrwydd ac i gefnogi gweithgaredd, dychymyg, gwreiddioldeb ac ymchwil
10. Mae’r DELWEDDAU mudiad a BARDDONIAETH yn agored i ddatblygiadau pellach a chysylltiadau â disgyblaethau eraill a ffurfiau celf.
Siarter Aelodau:
Aeronwy Thomas, bardd a llenor
GIANPIERO ACTIS, arlunydd – Silvana Gatti, arlunydd
SANDRINA PIRAS, bardd – LIDIA CHIARELLI, cydlynydd
Celf Beirniaid: GORGY MARY, Ynys Hir, NY; Papa Enzo
Ffotograffwyr: Cesare DELLAFIORE
cynhyrchwyr Gweithredol: LIDIA CHIARELLI –

______________________________________________

Danish

ALFA Teatro – TORINO
November 9, 2007
Billeder & POETRY
KUNSTNERISK – litterære Bevægelse
Manifest

1. KULTUR-through poesi og ART-skal føde for ånden i de nye generationer
2. Poesi og figurativ kunst føre til øjeblikke CROSS befrugtning
3. Hver form af udtryk som kan inspirere andre: Vores mål er deres INTEGRATION
4. Fra integration af poesi og figurativ kunst, gensidigt tilskyndes, en NY RICH og fuldstændig form af kunst kan stamme
5. Bevægelsen er åben for kunstnere og forfattere, der kommer fra forskellige geografiske områder og kulturelle baggrunde
6. Sammenspillet af disse kunstnere og forfattere kan forbedre forståelsen og respekten for de andre
7. Vi går ind for et samarbejde, som kan finde sted via traditionelle medier eller via internettet
8. Nye teknologier vil blive foretrukket i udvekslingen af kreative ideer
9. Vi ønsker at bekæmpe apati, banalitet, overfladiskhed og støtte aktiviteter, fantasi, originalitet og forskning
10. Bevægelsen IMAGES & POETRY er åben for yderligere udvikling og forbindelser med andre fag og kunstarter.
Charter Medlemmer:
AERONWY THOMAS, digter og forfatter
GIANPIERO Actis, maler – Silvana Gatti, maler
SANDRINA PIRAS, digter – Lidia CHIARELLI, koordinator
Art Critics: MARY GORGY, Long Island, NY, ENZO PAPA
Fotografer: -Cesare DELLAFIORE
Executive producer: Lidia CHIARELLI

_________________

Georgian

ALPHA – თეატრი, ტურინი     9 ნოემბერი, 2007წელი.

სახვითი ხელოვნება დაპოეზი

მხატვრულ –ლიტერატურიმოძრაობა

მანიფესტი

1. კულტურა – პოეზიისდასახვითი ხელოვნებისურთიერთშერწყმის მეშვეობით,უნდაგახდეს სულიერისაზრდოახალითაობებიათვის.

2. პოეზიადასახვითი ხელოვნება უფრო მეტად წარმოაჩენს ერთმანეთს.

3. გამოხატვისნებისმიერი ფორმა  წარმოშობსსხვაფორმებს .ჩვენიმიზანი მათი შერწყმა და თანაარსებობა.

4.  პოეზიასადასახვითიხელოვნების  შერწყმით,ურთიერთმხარდაჭერითშესაძლებელიაშექმნა ახალინაყოფიერიდასრულყოფილიფორმები

ხელოვნებაში.

5. ჩვენიმოძრაობაღიაა თანამშრობლობისთვის მსოფლიოსყველა რეგიონის სხვადასხვაკულტურული    ტრადიციების მქონე, ლიტერატორთა და სახვითი ხელოვნების მოღვაწეთათვის.

6.  მხატვრებისდამწერლებისურთიერთობათა განვითარება უფრო გაამყარებს, ხელშეუწყოურთიერთობების გაღრმავებას.

7. ჩვენი    კომუნიკაცია, ურთიერთობა განხორციელდება მასობრივი მედია საშუალბებითა დაინტერნეტიმეშვეობით, 

 8. შემოქმედებითიკრეატიულ იდეათა  გაცვლითწინა პლანზე წამოიწევს  და უპირატესობა მიენიჭება ახალიტექნოლოგიებს.

9. ჩვენცდბდავძლიოთაპათიაბანალურობა დაზედაპირულობამხარს   უჭერთ აქტიურობაწარმოსახვაორიგინალურობას დამუდმივად ახლის შემობმედებით ძიებას.    

10. მოძრაობასახვითიხელოვნებადაპოეზიაღიაა ინფორმაციათაგაცვლისა და შემდგომიშემოქმდებითი კონტაქტება და ინიციატივებისათვის მზად  არის მონაწილეობა მიიღოს   ხელოვნებაში სხვა ახალი მიმართულებებიდა მიმდინარეობების   დარგების  განვითარებასა და  დანერგვის საქმეში.

დამფუძნებლები:

ეროვნი თომასი  – პოეტიმწერალი;

ჯანპიერო აქტისი – მხატვარი;სილვანა გატი – მხატვარი;

სანდრინა პირასი – პოეტი;

ენცო პეპა –ხელოვნებადმცოდნე .

ლიდიაკიარელი,როზაბელა ვაჩისი იდეოლოგიდამოძრაობაკოორდინატორი,.

ცეზარე დელაფორე,პეტრო კუნაცა – ფოტოგრაფები